För företag

Vet du om att arbetsmiljölagen skärptes den 31 mars 2016 och att arbetsgivaren har ett större ansvar över den psykosociala hälsan.

”Du som är arbetsgivare ansvarar för att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö utan stress. Du kan förebygga risker genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete.”

”Arbetsrelaterad stress behöver hanteras inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är arbetsgivaren som ansvarar för att det sker ett systematiskt arbetsmiljöarbete.”

Vad kan du göra som arbetsgivare för att skapa en god arbetsmiljö utan stress? Ta hjälp av en Stresscoach och få förslag på vad just din organisation kan behöva för att må sitt bästa. Exempel på detta kan vara:

  • Föreläsning med konkreta råd om stress och livsbalans
  • Workshop eller kurs för mindre grupper i stresshantering
  • Coachning av enskilda medarbetare
  • Utbilda egna Stresscoacher som stödfunktion till HR och del i arbetsmiljöarbetet. Det blir en billig försäkring för företaget att ha en stresshanteringsexpert på arbetsplatsen.

Arbetet som Stresscoach blir alltmer aktuellt och fler arbetsgivare behöver hjälp med att hantera den jobbrelaterade stressen.

Kontakta Maria Helander maria.helander[at]kreativdialog.se tel 070-289 70 40 för mer information